Gemeente Rotterdam 
Durft te Zeggen

The Dare Company voert in samenwerking met de gemeente Rotterdam de campagne #Durftezeggen uit in Rotterdam. De campagne is gericht op taal in combinatie met gezondheid. Taal speelt een belangrijke rol bij gezondheidsverbetering, want laaggeletterdheid kan namelijk tot hoge kosten leiden in de gezondheidszorg. Met de campagne worden zorgverleners gevraagd aandacht te schenken aan laaggeletterdheid in hun praktijkruimte of zorgomgeving om deze kwestie bespreekbaar te maken met hun patiënten. 

Verschillend Drukwerk

Voor dit project zocht Yes We Care een partner voor de ontwikkeling en uitvoering van het algehele design. The Dare Company heeft het logo, de posters, verwijsbriefjes en infographics per gebied verzorgd. Op de posters staan laaggeletterden uit Rotterdam die hun problemen met lezen of schrijven delen. De infograpics geven op een interactieve manier de de gebiedsprofielen weer. De verwijsbriefjes verwijzen door naar alle instellingen die hulp verlenen aan mensen met lees-, uitspraak-, en schrijfproblemen.

Look & Feel

Er is bewust gekozen voor een stoer uiterlijk welk past bij de naam en het imago van de stad Rotterdam. Dit komt ook terug in het gebruik van groen en wit. Het gebruik van de hashtag en spraakballon in het logo en door de gehele huisstijl speelt in op de inhoud van de campagne en creëert een gevoel van relevantie en herkenbaarheid.

Taal raakt ons

De #Durftezeggen campagne maakt onderdeel uit van het initiatief “Taal raakt ons” van Gemeente Rotterdam om analfabetisme bespreekbaar te maken en de juiste zorg te bieden. Tijdens de Vlaggenparade op de Boompjes was ook de vlag van The Dare Company vertegenwoordigd. Als marketing en communicatie bureau zijn wij ons als geen ander bewust van de kracht van taal.