Gratis website check

ZIA & The Dare Company

The Dare Company heeft de mogelijkheid gekregen om voor de Zorg Innovatie Academie een nieuw logo te ontwikkelen. Zorg Innovatie Academie, of ZIA is in het leven geroepen om tot duurzame en innovatieve oplossingen te komen voor de vraagstukken binnen het domein zorg en welzijn. Dit doet ZIA door in de MVS-regio de kennis, expertise, ervaringen en faciliteiten van onderwijs, zorginstellingen (arbeidsmarkt) en overheid (gemeenten) te bundelen. ZIA werkt vanuit drie pijlers: Onderwijs & Arbeidsmarkt, Onderzoek & Innovatie en Wonen & Welzijn 

 

Logo

Voor het logodesign is er gebruik gemaakt van de drie pijlers. De drie pijlers hebben alle drie een eigen kleur gekregen. Deze drie kleuren worden gecombineerd in het beeldmerk van het logo, een vorm die herkenbaar is voor het thema ‘zorg’. Ook zie je de vorm van een hartje terug in het beeldmerk, ook deze sluit aan bij het thema ‘zorg'. Kleuren in het beeldmerk: Wonen & welzijn, en onderzoek & innovatie komen samen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs, waar het bij elkaar wordt gebracht en wordt toegepast. 

Briefpapier

Vanuit het logo is het briefpapier ontwikkeld. Hiervoor is gebruik gemaakt van het logo en de 3 kleuren die relateren aan de pijlers. Het lettertype heeft een vriendelijke en betrouwbare uitstraling, en is duidelijk te lezen.