Doelgroep onderzoek

De Gemeente Rotterdam is een bekend begrip. Maar welke activiteiten en projecten er jaarlijks worden uitgevoerd was ons niet altijd even bekend. Tot enkele jaren geleden. Toen had The Dare Company namelijk de eer om de Gemeente Rotterdam te ondersteunen bij een grootschalig project in Rotterdam. En ook in 2020 was het weer raak! In samenwerking met de Gemeente Rotterdam heeft onze marketing psycholoog onderzoek gedaan naar de diverse culturen en groepen in Rotterdam en hebben we hun wensen en behoeften in kaart gebracht.

 Wil je weten wat The Dare Company voor jouw bedrijf kan betekenen?

Doelgroep versus communicatie­strategieën  

Dit heeft geresulteerd in een prachtig naslagwerk over de gedragsveranderingscampagne van de Gemeente Rotterdam, waarin diverse communicatiestrategieën staan weergeven, onderverdeeld per cultuur, etniciteit en individu. Want, elke cultuur / groep heeft immers een benadering nodig wil er een succesvolle gedragsverandering teweeg kunnen worden gebracht. Wij zijn trots op het resultaat, en nemen jullie graag mee in de voorbereiding van dit project!

gemeente-rotterdam

Rapportage

Door middel van een uitgebreid literatuuronderzoek hebben we de culturele verschillen, wensen en behoeften van de individuen in Rotterdam in kaart weten te brengen. Nadat alle resultaten van het onderzoek waren verzameld, heeft onze designafdeling verschillende templates ontworpen waarin informatie met betrekking tot deze doelgroepen en persona’s grafisch konden worden weergegeven.

Vervolgens zijn de resultaten van het psychologische onderzoek toegevoegd aan de diverse templates, wat resulteerde in een overzichtelijke lijst van do’s and dont’s met betrekking tot de campagne uitingen. Vanzelfsprekend weer verdeeld onder de culturen, groepen en individuen welke woonachtig zijn in Rotterdam, om een zo uitgebreid mogelijk beeld te kunnen schetsen over de benodigde communicatiestrategieën voor deze gedragsveranderingscampagne.

Om in een oogopslag onze resultaten te kunnen presenteren, is er ook een kaart van Rotterdam ontworpen waarin alle doelgroepen weergegeven zijn. Deze kaart laat zien waar het grootste gedeelte van elke doelgroep zich bevindt en is gekoppeld aan de bijbehorende do’s and dont’s. Tot slot zijn alle infographics, persona’s en de kaart gebundeld in een rapport welke wij met veel trots hebben overhandigd aan de Gemeente Rotterdam.

gemeente-rotterdam

Het design

Elke doelgroep heeft een kleur gekregen op onze kaart. Hoe donkerder de kleur, hoe meer mensen binnen die doelgroep in een wijk aanwezig zijn. In de templates werden de gegevens verwerkt en iconen toegevoegd ter verduidelijking. Mede door onze inzichten heeft de Gemeente Rotterdam een succesvolle gedragsverandering campagne op de kaart kunnen zetten, waarbij gebruik is gemaakt van verschillende communicatiestrategieën, passend bij elke cultuur en individu.

gemeente-rotterdam

Benieuwd naar wat The Dare Company nog meer doet?

Lees hier alle blogs over onze werkzaamheden!