Duurzaam Reclamebureau

People Planet Profit

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat bij ons als duurzaam reclamebureau zeer hoog in het vaandel. Wij ondernemen vanuit het People Planet Profit principe. Het staat voor de drie elementen die op een harmonieuze manier gecombineerd zouden moeten worden: mensen, milieu en opbrengst. De gedachte achter dit principe is dat wanneer deze elementen niet in harmonie zijn, andere elementen hieronder lijden.

People

Wij selecteren bij The Dare Company onze talenten aan de poort. Vanwege onze integrale werkwijze hechten wij zeer veel waarde aan ons team en de onderlinge samenwerking.

In de huidige economie kan het voor jongeren, zelfs met diploma, complex zijn om een baan te vinden. Tegelijk kan het voor werkgevers lastig zijn om gemotiveerde jonge medewerkers binnen te krijgen. Om deze uitdagingen beide aan te gaan, is de Startersbeurs ontwikkeld. Met de Startersbeurs kunnen afgestudeerden werkervaring opdoen. Daarmee worden competenties ontwikkeld en kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Voor de werkgever is de investering realistischer en zeer waardevol.

Daarnaast begeleiden we op elke unit stagiaires. We laten deze studenten, aangepast aan zijn of haar ervaring, als volwaardig lid van het team meedraaien. Hierdoor gebeurt het regelmatig dat een vervolgstage ook bij ons wordt uitgevoerd. Wij zijn er trots op dat er in het verleden stagiaires als werknemer zijn aangenomen.

-

Planet

Bij The Dare Company proberen wij als duurzaam reclamebureau op een zo groen mogelijke manier zaken te doen. Zo rijden wij in een elektrische auto en beschikken we over zonnepanelen. De stroom die TDC gebruikt is volledig groene stroom. Daarnaast beschikt ons kantoor over zeer veel ramen waardoor we lekker veel licht binnen krijgen. Voor de donkere dagen gebruiken we spaarlampen en LED-verlichting. Ons papier drukken we zo veel mogelijk op FSC gekeurd papier en we leveren bij de huisstijl ook het ontworpen briefpapier in Word. Daardoor kan de klant dit ook gebruiken voor offertes of facturen en hoeft dit niet geprint te worden.

Profit

Uiteraard kunnen veel bedrijven niet bestaan zonder winst te maken. Dit onderdeel van het het People Planet Profit principe, gaat echter over wat je terug doet met die winst. Wij vinden het belangrijk te investeren in onze werknemers door onder andere de kennis op het gebied van duurzaamheid te vergroten. Wij dragen daarnaast graag bij aan een betere leefomgeving voor mens, dier en natuur daarom ondersteunen wij verschillende goede doelen.

Breath Care for Kids

Breath Care for Kids is committed to improving the lives of street children in Georgia, Ukraine and Romania. Unfortunately, there are still many street children, so the work of Breath Care for Kids is desperately needed. That is why we support this foundation in their mission to offer children, regardless of skin color, religion or origin, a future.

Dutch CAA Foundation

Wij sponsoren ook de Dutch CAA Foundation. CAA is een ziekte die zich afspeelt in de kleine bloedvaten van de hersenen, wat uiteindelijk kan leiden tot hersenbloedingen en infarcten. Deze foundation zet zich in om aandacht voor deze ziekte te creëren en geld in te zamelen voor meer onderzoek. 

Stichting Hartekind

Stichting Hartekind ondersteunen wij met SEO en SEA werkzaamheden. Zij willen door middel van het financieren van onderzoek de overlevingskansen van kinderen met hartafwijkingen vergroten. Stichting Hartekind is opgericht door de ouders vanuit de patiëntenvereniging hartafwijkingen om dit levensbelangrijke onderzoek te financieren. 

Mother & Child Foundation

Deze mooie stichting zet zich in voor de bevolking van Bangladesh en steunen wij graag. Zij streven naar een betere leefomging voor moeder en kind aan de hand van onderzoek, acties en scholing in Bangladesh. Wij zijn trots dat we hebben mogen bijdragen aan een betere leefomgeving voor deze bevolking.De klanten van een duurzaam reclamebureau

Maar behalve goede doelen, vinden wij het ook belangrijk om klanten aan ons duurzaam reclamebureau te binden die duurzaamheid net zo belangrijk vinden als wij. Een aantal van onze klanten die hier aandacht aan schenken: