Durf te Zeggen

Yes We Care werkt vanuit hun kantoor in Rotterdam en ondersteunt bedrijven bij hun betrokken activiteiten. Ze zijn erg gefocust op de juiste bedrijfscultuur die nodig is om betrokken ondernemerschap verder uit te breiden en efficiënt in te zetten. 

Drukwerk

Yes We Care heeft de Durf te Zeggen campagne opgezet om de laaggeletterdheid problematiek in Rotterdam op de kaart te zetten. Voor dit project zocht Yes We Care een partner voor de ontwikkeling en uitvoering van het algehele design. Dare to Design heeft het logo, de posters, verwijsbriefjes en infographics per gebied verzorgd. Op de posters staan laaggeletterden uit Rotterdam die hun problemen met lezen of schrijven delen. De infograpics geven op een interactieve manier de de gebiedsprofielen weer. De verwijsbriefjes verwijzen door naar alle instellingen die hulp verlenen aan mensen met lees-, uitspraak-, en schrijfproblemen.

Look & Feel

Er is bewust gekozen voor een stoer uiterlijk welk past bij de naam en het imago van de stad Rotterdam. Dit komt ook terug in het gebruik van groen en wit. Het gebruik van de hashtag en spraakballon in het logo en door de gehele huisstijl speelt in op de inhoud van de campagne en creëert een gevoel van relevantie en herkenbaarheid.

Taal raakt ons

De #Durftezeggen campagne maakt onderdeel uit van het initiatief “Taal raakt ons allemaal” van Gemeente Rotterdam om analfabetisme bespreekbaar te maken en de juiste zorg te bieden. Tijdens de Vlaggenparade op de Boompjes was ook de vlag van The Dare Company vertegenwoordigd. Als marketing en communicatie bureau zijn wij ons als geen ander bewust van de kracht van taal.