Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

People Planet Profit

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat bij ons zeer hoog in het vaandel. Wij ondernemen vanuit het People Planet Profit principe. Het staat voor de drie elementen die op een harmonieuze manier gecombineerd zouden moeten worden: mensen, milieu en opbrengst. De gedachte achter dit principe is dat wanneer deze elementen niet in harmonie zijn, andere elementen hieronder zouden lijden.

People

Wij selecteren bij The Dare Company onze talenten aan de poort. Vanwege onze integrale werkwijze hechten wij zeer veel waarde aan ons team en de onderlinge samenwerking.

In de huidige economie kan het voor jongeren, zelfs met diploma, complex zijn om een baan te vinden. Tegelijk kan het voor werkgevers lastig zijn om gemotiveerde jonge medewerkers binnen te krijgen. Om deze uitdagingen beide aan te gaan, is de Startersbeurs ontwikkeld. Met de Startersbeurs kunnen afgestudeerden werkervaring opdoen. Daarmee worden competenties ontwikkeld en kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Voor de werkgever is de investering realistischer en zeer waardevol.

Daarnaast begeleiden we op elke unit stagiaires. We laten deze studenten, aangepast aan zijn of haar ervaring, als volwaardig lid van het team meedraaien. Hierdoor gebeurt het regelmatig dat een vervolgstage ook bij ons wordt uitgevoerd. Wij zijn er trots op dat er in het verleden stagiaires als werknemer zijn aangenomen.

Voor onze werknemers organiseren wij regelmatig teamuitjes. Daarnaast transformeren wij elke vrijdagmiddag ons kantoor tot een gezellige borrelruimte. De lampen worden verkleurd, de DJ set wordt in gebruik genomen en de voordeur open gezet.

Planet

The Dare Company doet zaken op een zo groen mogelijke manier. Zo rijden wij in een elektrische auto en beschikken we over zonnepanelen. De stroom die TDC gebruikt is volledig groene stroom. Daarnaast beschikt ons kantoor over zeer veel ramen waardoor we lekker veel licht binnen krijgen. Voor de donkere dagen gebruiken we spaarlampen en LED-verlichting. Ons papier drukken we zo veel mogelijk op FSC gekeurd papier en we leveren bij de huisstijl ook het ontworpen briefpapier in Word. Daardoor kan de klant dit ook gebruiken voor offertes of facturen en hoeft dit niet geprint te worden.

Profit

Uiteraard kunnen veel bedrijven niet bestaan zonder winst te maken. Dit onderdeel van het het People Planet Profit principe, gaat echter over wat je terug doet met die winst. Wij steunen verschillende goede doelen.

Breath care for Kids

Wij sponsoren het goede doel Breath care for Kids met marketing, ontwerpen en webdevelopment. De missie van Breath for Kids is om leefsituatie van kwetsbare kinderen te verbeteren ongeacht religie, huidskleur, afkomst of overtuiging. Zodat zij in een veilige leefomgeving kunnen opgroeien tot stabiele volwassene. De lokale organisatie opereert in verschillende landen en is onder andere actief in de landen Georgië, Roemenië en Oekraïne. 

Dutch CAA Foundation

CAA is een ziekte die zich afspeelt in de kleine bloedvaten van de hersenen. Wat uiteindelijk kan leiden tot hersenbloedingen en infarcten. Deze foundation zet zich in om aandacht voor deze ziekte te creëren en geld in te zamelen voor meer onderzoek. 

Stichting Hartekind

Stichting Hartekind ondersteunen wij met SEO en SEA werkzaamheden. Zij willen door middel van het financieren van onderzoek de overlevingskansen van kinderen met hartafwijkingen vergroten.

Mother & Child Foundation

Deze mooie stichting zet zich in voor de bevolking van Bangladesh en steunen wij graag.